Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 7 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Obuka T40+P7mč+ispiti
Kandidat ne poseduje ni jednu kategoriju
CENA
Teoretska obuka 40 časova 16.000,00
Praktična obuka 7 časova(vožnja) 11.200,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 32.200,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 5000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Obuka T7+P7mč+ispiti
Kandidat poseduje B kategoriju
CENA
Teoretska obuka 7 časova 2.800,00
Praktična obuka 7 časova(vožnja) 11.200,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 19.000,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 5000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Dodatni troškovi
CENA
Polaganje prve pomoći (Zdravo Med) 5.000,00
Taksa MUP-u za teorijski ispit 792,00
Taksa MUP-u za praktičan ispit 985,00
Lekarsko uverenje (Zdravo Med) 2.000,00
Kandidati koji poseduju B kategoriju ne polažu prvu pomoć.

Kandidatima su za upis potrebna sledeća dokumenta
Fotokopija lične karte
Fotokopija vozačke dozvole (ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu)

Napomena
Pripremna nastava i polaganje teorijskog ispita se vrši u prostorijama Auto škole PINK.
Auto škola obezbeđuje sav potreban materijal neophodan za pripremu teorijskog ispita, knjigu i šifru za online vežbanje testova.
Mogućnost polaganja ispita na srpskom i mađarskom jeziku.
Mogućnost polaganja obuke na rate.

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Obuka T40+P40mč+ispiti
Kandidat ne poseduje ni jednu kategoriju
CENA
Teoretska obuka 40 časova 16.000,00
Praktična obuka 40 časova(vožnja) 64.000,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 85.000,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 4000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Obuka T7+P40mč+ispiti
Kandidat poseduje B kategoriju
CENA
Teoretska obuka 7 časova 2.800,00
Prakticna obuka 40 časova(vožnja) 64.000,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 71.800,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 4000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Obuka P20+ispiti
Kandidat poseduje AM kategoriju ili staru vozačku dozvolu
CENA
Kandidat ne sluša teorijsku obuku 0.000,00
Praktična obuka 20 časova(vožnja) 32.000,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 37.000,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 4000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Obuka P14+ispiti
Kandidat poseduje A1 kategoriju
CENA
Kandidat ne sluša teorijsku obuku 0.000,00
Praktična obuka 14 časova(vožnja) 22.400,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 27.400,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 4000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Obuka P7+ispiti
Kandidat poseduje A2 kategoriju
CENA
Kandidat ne sluša teorijsku obuku 0.000,00
Praktična obuka 14 časova(vožnja) 11.200,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 16.200,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 4000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Dodatni troškovi
CENA
Polaganje prve pomoći (Zdravo Med) 5.000,00
Taksa MUP-u za teorijski ispit 792,00
Taksa MUP-u za praktičan ispit 985,00
Lekarsko uverenje (Zdravo Med) 2.000,00
Kandidati koji poseduju B, A1, A2 kategoriju ne polažu prvu pomoć.

Kandidatima su za upis potrebna sledeća dokumenta
Fotokopija lične karte
Fotokopija vozačke dozvole (ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu)

Napomena
Pripremna nastava i polaganje teorijskog ispita se vrši u prostorijama Auto škole PINK.
Auto škola obezbeđuje sav potreban materijal neophodan za pripremu teorijskog ispita, knjigu i šifru za online vežbanje testova.
Mogućnost polaganja ispita na srpskom i mađarskom jeziku.
Mogućnost polaganja obuke na rate.

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Obuka T40+P20mč+ispiti
Kandidat ne poseduje ni jednu kategoriju
CENA
Teoretska obuka 40 časova 16.000,00
Prakticna obuka 20 časova(vožnja) 32.000,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 53.000,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 5000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Obuka T7+P20mč+ispiti
Kandidat poseduje B kategoriju
CENA
Teoretska obuka 7 časova 2.800,00
Praktična obuka 20 časova(vožnja) 32.000,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 39.800,00

Obuka P7+ispiti
Kandidat poseduje AM kategoriju ili staru vozačku dozvolu
CENA
Kandidat ne sluša teorijsku obuku 0.000,00
Praktična obuka 7 časova(vožnja) 11.200,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 16.200,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 5000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Dodatni troškovi
CENA
Polaganje prve pomoći (Zdravo Med) 5.000,00
Taksa MUP-u za teorijski ispit 792,00
Taksa MUP-u za praktičan ispit 985,00
Lekarsko uverenje (Zdravo Med) 2.000,00
Kandidati koji poseduju B kategoriju ne polažu prvu pomoć.

Kandidatima su za upis potrebna sledeća dokumenta
Fotokopija lične karte
Fotokopija vozačke dozvole (ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu)

Napomena
Pripremna nastava i polaganje teorijskog ispita se vrši u prostorijama Auto škole PINK.
Auto škola obezbeđuje sav potreban materijal neophodan za pripremu teorijskog ispita, knjigu i šifru za online vežbanje testova.
Mogućnost polaganja ispita na srpskom i mađarskom jeziku.
Praktična obuka se vrši na vozilu marke Daelim Dayster VL 125.
Mogućnost polaganja obuke na rate.

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Obuka T40+40mč+ispiti
Kandidat ne poseduje ni jednu kategoriju
CENA
Teoretska obuka 40 časova 16.000,00
Prakticna obuka 40 časova(vožnja) 64.000,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 85.000,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 5000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Obuka T7+P35mč+ispiti
Kandidat poseduje AM ili A1 kategoriju
CENA
Teoretska obuka 7 časova 2.800,00
Praktična obuka 35 časova(vožnja) 56.000,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 63.800,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 5000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Obuka T7+P7mč+ispiti
Kandidat poseduje AM kategoriju ili staru vozačku dozvolu
CENA
Teoretska obuka 7 časova 2.800,00
Praktična obuka 30 časova(vožnja) 48.000,00
Teorijski ispit 2.500,00
Praktični ispit 2.500,00
UKUPNO = 55.800,00
Ponovno polaganje teorijskog ispita 5000,00
Ponovno polaganje praktičnog ispita 3000,00
Dopunski čas (jedan) 1600,00

Dodatni troškovi
CENA
Polaganje prve pomoći (Zdravo Med) 5.000,00
Taksa MUP-u za teorijski ispit 792,00
Taksa MUP-u za praktičan ispit 985,00
Lekarsko uverenje (Zdravo Med) 2.000,00
Kandidati koji poseduju B kategoriju ne polažu prvu pomoć.

Kandidatima su za upis potrebna sledeća dokumenta
Fotokopija lične karte
Fotokopija vozačke dozvole (ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu)

Napomena
Pripremna nastava i polaganje teorijskog ispita se vrši u prostorijama Auto škole PINK.
Auto škola obezbeđuje sav potreban materijal neophodan za pripremu teorijskog ispita, knjigu i šifru za online vežbanje testova.
Mogućnost polaganja ispita na srpskom i mađarskom jeziku.
Praktična obuka se vrši na vozilu marke VOLKSWAGEN 4, BUBA.
Mogućnost polaganja obuke na rate.

Obuka T7+15mč+ispiti
Kandidat poseduje B vozačku dozvolu
CENA
Teoretska obuka 5+2 časova 7.000,00
Praktična obuka 15 časova 60.000,00
Teorijski ispit 6.000,00
Praktični ispit 6.000,00
UKUPNO = 79.000,00

Kandidatima su za upis potrebna sledeća dokumenta
Fotokopija lične karte
Fotokopija vozačke dozvole (ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu)

Napomena
Pripremna nastava i polaganje teorijskog ispita se vrši u prostorijama Auto škole PINK.
Auto škola obezbeđuje sav potreban materijal neophodan za pripremu teorijskog ispita, knjigu i šifru za online vežbanje testova.
Mogućnost polaganja ispita na srpskom i mađarskom jeziku.
Praktična obuka se vrši na vozilu marke VOLKSWAGEN 4, BUBA.
Mogućnost polaganja obuke na rate.

Obuka T+7mč+ispiti
Kandidat poseduje C vozačku dozvolu
CENA
Teoretska obuka nije predviđena
Praktična obuka 7 časova 42.000,00
Teorijski ispit nije predviđen
Praktični ispit 6.000,00
UKUPNO = 48.000,00

Kandidatima su za upis potrebna sledeća dokumenta
Fotokopija lične karte
Fotokopija vozačke dozvole (ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu)

Napomena
Pripremna nastava i polaganje teorijskog ispita se vrši u prostorijama Auto škole PINK.
Auto škola obezbeđuje sav potreban materijal neophodan za pripremu teorijskog ispita, knjigu i šifru za online vežbanje testova.
Mogućnost polaganja ispita na srpskom i mađarskom jeziku.
Praktična obuka se vrši na vozilu marke VOLKSWAGEN 4, BUBA.
Mogućnost polaganja obuke na rate.


Auto Škola PINK

TRG LAZARA NEŠIĆA 2, SPRAT I, ULAZ 1

24000 Subotica

Telefon: 024/410-2005

Mobilni: 069/44 08 344

E-mail: autoskolapink@gmail.com

Radno vreme:

Pon - Pet: 09:00 - 19:00h